پخش پرچم ایران و همراه شدن در شور و شادی دوستداران فوتبال

حضور در مجتمع تجاری کورش مال در کنار مردم  در 97/03/25 (بازی ایران و مراکش)

حضور در مجتمع تجاری کورش مال در کنار مردم  در 97/03/30 (بازی ایران و اسپانیا)

حضور در مجتمع تجاری کورش مال در کنار مردم  در 97/04/04 (بازی ایران و پرتقال)

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :