جشنواره ها

جشنواره ها

جشنواره پائیزی

جشنواره “فروش زمستانی اکولوکس” از تاریخ دهم بهمن ماه ۹۶ آغاز و سی و یکم فروردین ماه ۹۷ به پایان رسید . بدیهی است کارت تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ، خرید و پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره ماه مهربانی

جشنواره “فروش ماه مهربانی اکولوکس ” در تاریخ ششم خرداد ماه ۹۶ آغاز و ششم تیر ماه ۹۶ به پایان رسید . بدیهی است کارت تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید , پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره هفت سین

جشنواره هفت سین

جشنواره هفت سین در تاریخ یکم اسفند ماه ۹۵ آغاز و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه ۹۶ پایان یافت . فعالسازی کارت تخفیف ,جهت محصولاتی که خرید , پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده است , تا پانزدهم اردیبهشت ماه , امکانپذیر میباشد