یخچال فریزر کامبی سری 7

یخچال فریزر کامبی سری 7

یخچال فریزر کامبی اکولوکس

یخچال فریزر کامبی اکولوکس

مدل ELC2470SN XS

  • ‎نمايشگر ديجيتال
  • ‎سیستم خنك کنندگی سريع
  • ‎قابلیت گردش هواي چند قسمتي
اطلاعات بیشتر
یخچال فریزر کامبی اکولوکس

یخچال فریزر کامبی اکولوکس

ELC2470SN XW

  • ‎نمايشگر ديجيتال
  • ‎سیستم خنك کنندگی سريع
  • ‎قابلیت گردش هواي چند قسمتي
اطلاعات بیشتر